Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366670 (2020-504575)
Referentienummer:BRU-2020-220066-voorzetwand–004-BC-F50_0
Publicatie datum:11/02/2020
Uiterste datum:24/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Koninklijk Paleis - Plaatsen van voorzetwand + laminaatvloer.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Koninklijk Paleis - Plaatsen van voorzetwand + laminaatvloer.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Cosyns Bart
+32 25512020
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Cosyns Bart
Telefoon: +32 25512020
Bart.cosyns@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366670
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366670
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366670

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Koninklijk Paleis - Plaatsen van voorzetwand + laminaatvloer.


Brussel - Koninklijk Paleis - Plaatsen van voorzetwand + laminaatvloer.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-220066-voorzetwand-004-BC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-24
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-11