Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 366938 (2020-504890)
Referentienummer:VRO-2020-212438-KOBE-FA7368-F50_0
Publicatie datum:13/02/2020
Uiterste datum:02/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Steenokkerzeel – Fedasil – Leveren en plaatsen van 2 radiatoren
Beknopte beschrijving:
Steenokkerzeel – Fedasil – Leveren en plaatsen van 2 radiatoren
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Koen Bessemans
+32 11771836
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Koen Bessemans
Telefoon: +32 11771836
Koen.Bessemans@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366938
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366938
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366938

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Steenokkerzeel - Fedasil - Leveren en plaatsen van 2 radiatoren


Steenokkerzeel - Fedasil - Leveren en plaatsen van 2 radiatoren


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-212438-KOBE-FA7368-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-13