Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 367613 (2020-505703)
Referentienummer:FEDASIL_PONDROME-2020-0451-F50_0
Publicatie datum:20/02/2020
Uiterste datum:28/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Namen
Onderwerp:
Atelier psycho-social - Danse créative
Beknopte beschrijving:
Atelier psycho-social - Danse créative
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PONDROME, Rue du Tombois 4, 5574 Pondrôme BE
+32 82687057
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PONDROME
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510140
Rue du Tombois 4
Pondrôme
5574
Telefoon: +32 82687057
david.collin@fedasil.be
Fax: +32 82213372
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367613
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367613

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Atelier psycho-social - Danse créative


Rue du Tombois, 4

5574 PONDROME


Atelier psycho-social - Danse créative


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PONDROME-2020-0451-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-28
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Justine LEONARD

Infirmière pour le centre Fedasil de PONDROME

Tel. 082/68.70.91

Mail. _hidden_@fedasil.be

Adresse du site Rue du Tombois, 4 à 5574 Pondrôme


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-20