Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 367713 (2020-505900)
Referentienummer:BRU-2020-220022-SH-Asbest01-F50_0
Publicatie datum:21/02/2020
Uiterste datum:28/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
BRUXELLES – SPF Affaires étrangères - réalisation d'un inventaire d'amiante
Beknopte beschrijving:
BRUXELLES – SPF Affaires étrangères - réalisation d'un inventaire d'amiante
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, Haegeman Sara
+32 470802302
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
Haegeman Sara
Telefoon: +32 470802302
sara.haegeman@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367713
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367713
Régie des Bâtiments - BRU »
« Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366989

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BRUXELLES - SPF Affaires étrangères - réalisation d'un inventaire d'amiante


BRUXELLES - SPF Affaires étrangères - réalisation d'un inventaire d'amiante


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-220022-SH-Asbest01-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-21