Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370865 (2020-510100)
Referentienummer:Gemeente Bonheiden-PPP07F-1088/0001/2020/298-F03_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Krankhoeve: renovatie dak - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Gemeente Bonheiden, Jacques Morrensplein 10, 2820 Bonheiden BE, De heer Ivo Van Loock
+32 15502830
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Bonheiden
Nationaal identificatienummer: GEM BONH
Jacques Morrensplein 10
Bonheiden
2820
De heer Ivo Van Loock
Telefoon: +32 15502830
ivo.vanloock@bonheiden.be
Fax: +32 15502859
www.bonheiden.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Krankhoeve: renovatie dak - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2020/298

zie II.1.1


Krankhoeve perceel 1: Onderhoudsdossier - restauratie Hoofddak


Perceel nr.: 1

Krankhoeve, Grote Doelstraat 1 te 2820 Bonheiden


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs

Krankhoeve perceel 2: Onderhoudsdossier - restauratie van het dak wagenhuis


Perceel nr.: 2

Krankhoeve, Grote Doelstraat 1 te 2820 Bonheiden


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Opdracht nr.: 2020/298
Perceel nr.: 1

Krankhoeve perceel 1: Onderhoudsdossier - restauratie Hoofddak


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-509934
Originele datum van verzending: 2020-03-24
Opdracht nr.: 2020/298
Perceel nr.: 2

Krankhoeve perceel 2: Onderhoudsdossier - restauratie van het dak wagenhuis


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-509934
Originele datum van verzending: 2020-03-24

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Er zal weldra een nieuwe, vervangende publicatie gebeuren waarbij er wel met e-tendering zal worden gewerkt.


Beroepsinstantie
ARTER ARCHITECTS SC SPRL
Rue De Letuve 30
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 25137795
info@arter.be
Fax: +32 25114604
www.arter.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25