Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370808 (2020-509961)
Referentienummer:VRW-2020-410019-12080-FRZW-F50_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:28/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering
Beknopte beschrijving:
BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Frederick Zwaenepoel
+32 479439446
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 479439446
frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370808
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370808
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Frederick Zwaenepoel
Telefoon: +32 479439446
frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302126

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering


BEVEREN - REGIE DER GEBOUWEN - Verwijderen van vlaggenmasten en fundering


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2020-410019-12080-FRZW-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Meer info

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK

Frederick Zwaenepoel

frederick.zwaenepoel@buildingsagency.be

+32 479439446

Kristof Van Melkebeke

kristof.vanmelkebeke@buildingsagency.be

+32 485057299


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25