Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370823 (2020-510027)
Referentienummer:VRW-2020-411342-12140-PITU-F50_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:05/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Installatie van elektrische uitrusting
Beknopte beschrijving:
GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Installatie van elektrische uitrusting
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Pieter Tudts
+32 92676763
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Pieter Tudts
Telefoon: +32 92676763
Pieter.Tudts@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370823
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370823
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Pieter Tudts
Telefoon: +32 92676763
Pieter.Tudts@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302126

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Installatie van elektrische uitrusting


GENT - REGIE DER GEBOUWEN - Installatie van elektrische uitrusting


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2020-411342-12140-PITU-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-05
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


MEER INFO:

Pieter Tudts

pieter.tudts@regiedergebouwen.be

092676763

Wim Vernaillen

wim.vernaillen@regiedergebouwen.be

+32 473812266

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25