Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370839 (2020-510069)
Referentienummer:VRO-2020-212377-RECL-2FA7637-F50_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:17/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Melsbroek – FEDPOL – lekdetectie en herstel douche nr. 4
Beknopte beschrijving:
Melsbroek – FEDPOL – lekdetectie en herstel douche nr. 4
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3A bus 5, 3001 Heverlee - Leuven BE, Rebecca Claessens
+32 474341790
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Philipssite 3A bus 5
Heverlee - Leuven
3001
Rebecca Claessens
Telefoon: +32 474341790
Rebecca.claessens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370839
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370839
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370839

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Melsbroek - FEDPOL - lekdetectie en herstel douche nr. 4


Melsbroek - FEDPOL - lekdetectie en herstel douche nr. 4


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-212377-RECL-2FA7637-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-17
Plaatselijke tijd: 11:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25