Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376052 (2020-517029)
Referentienummer:UNIE-K-2147_HVAC-SAN-GEO-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:02/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Bouwen van een nursinggebouw : verwarming-sanitair-geothermie
Beknopte beschrijving:
Bouwen van een nursinggebouw : verwarming-sanitair-geothermie
Aanbestedende overheid:
UNIE-K, Chartreuseweg 53, 8200 Sint-Michiels BE, Lode Deklerck
+32 50406960
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


UNIE-K
Nationaal identificatienummer: 0431.124.022_570123
Chartreuseweg 53
Sint-Michiels
8200
Lode Deklerck
Telefoon: +32 50406960
lode.deklerck@uniek.org
www.uniek.org
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376052
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376052
studiebureau r. boydens nv
Torhoutsesteenweg 109
Zedelgem
8210
Jarno Tempelaere
Telefoon: +32 50831320
brugge@boydens.be
http://www.boydens.be
http://www.boydens.be
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=UNIE-K-2147_HVAC%2BSAN%2BGEO-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouwen van een nursinggebouw : verwarming-sanitair-geothermie


UNIE-K-2147_HVAC-SAN-GEO-F02_0

Bouwen van een nursinggebouw : verwarming-sanitair-geothermie


Chartreuseweg 53 te 8200 Sint-Michiels (Brugge)


Bouwen van een nursinggebouw: verwarming-sanitair-geothermie


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 635

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie administratieve bepalingen in bijzonder bestek


Zie administratieve bepalingen in bijzonder bestek


Zie administratieve bepalingen in bijzonder bestek


Klasse: 5, Ondercategorie D16 of D17


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-02
Plaatselijke tijd: 11:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-07-02
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het dossier wordt kosteloos per mail bezorgd met een downloadlink na eenvoudige schriftelijke vraag aan de ontwerper op _hidden_@boydens.be


Beroepsinstantie
Rechtbank Brugge
Brugge
8000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19