Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376009 (2020-516912)
Referentienummer:DP-A001590-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:29/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A001590 - Consultant Financiën
Beknopte beschrijving:
Inhuren externe expertise voor de functie van Accounts Payable binnen Financieel Beheer.De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of aaneensluitend.ZIE BIJLAGE
Aanbestedende overheid:
Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Digipolis
Nationaal identificatienummer: 0860.487.295_21008
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
dave.bulteel@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376009
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376009
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A001590-F50
IGS Opdrachthoudende Vereniging
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A001590 - Consultant Financiën


Inhuren externe expertise voor de functie van Accounts Payable binnen Financieel Beheer.

De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.

De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of aaneensluitend.

ZIE BIJLAGE


AFDELING: PROCEDURE


DP-A001590-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-29
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19