Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376025 (2020-516958)
Referentienummer:WRS-2020-911075-JOGI-GO147-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:11/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Namen
Onderwerp:
SORINNES - SPF INTERIEUR - Mise en conformité des cellules
Beknopte beschrijving:
SORINNES - SPF INTERIEUR - Mise en conformité des cellules
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments, Rue des Bourgeois, 7 Bloc A, 5000 NAMUR BE, Monsieur Johan GILSOUL
+32 479932311
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26956
Rue des Bourgeois, 7 Bloc A
NAMUR
5000
Monsieur Johan GILSOUL
Telefoon: +32 479932311
Johan.Gilsoul@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376025
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376025
REGIE DES BATIMENTS - WRS
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
NAMUR
freemarket.wrs@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376025

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


SORINNES - SPF INTERIEUR - Mise en conformité des cellules


SORINNES - SPF INTERIEUR - Mise en conformité des cellules


AFDELING: PROCEDURE


WRS-2020-911075-JOGI-GO147-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-11
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Pour tous renseignements techniques complémentaires, s'adresser à Monsieur Gilsoul au 0479/932311

Travaux sur facture (moins de 5500 euro H.T.V.A.)


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19