Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376043 (2020-516996)
Referentienummer:WRS-2020-911082-OLBA-GO595956-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:18/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Namen
Onderwerp:
ANDENNE - SPF Justice - Placement d'un ancrage de sécurité et d'une passerelle
Beknopte beschrijving:
ANDENNE - SPF Justice - Placement d'un ancrage de sécurité et d'une passerelle
Aanbestedende overheid:
RÉGIE DES BÂTIMENTS, Rue des Bourgeois 7 - Bloc A, 5000 NAMUR BE, Monsieur BALFROID Olivier
+32 478263800
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


RÉGIE DES BÂTIMENTS
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26956
Rue des Bourgeois 7 - Bloc A
NAMUR
5000
Monsieur BALFROID Olivier
Telefoon: +32 478263800
Olivier.Balfroid@buildingsagency.be
https://www.regiedesbatiments.be/fr
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376043
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376043
Régie des Bâtiments - WRS
Les offres doivent être transmises par email à l'adresse : _hidden_@buildingsagency.be
Namur
5000
freemarket.wrs@buildingsagency.be
https://www.regiedesbatiments.be/fr
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376043

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ANDENNE - SPF Justice - Placement d'un ancrage de sécurité et d'une passerelle


ANDENNE - SPF Justice - Placement d'un ancrage de sécurité et d'une passerelle


AFDELING: PROCEDURE


WRS-2020-911082-OLBA-GO595956-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-18
Plaatselijke tijd: 23:59

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19