Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380134 (2020-522406)
Referentienummer:Landen-PPP00W-549/0002/IAOP/RI/w-F03_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Stad Landen, AGB Landen & OCMW Landen - brandstof voor voertuigen/tractors/machines
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Stad Landen, Stationsstraat 29, 3400 Landen BE, Mevrouw Ria Ieven
+32 11880593
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Landen
Stationsstraat 29
Landen
3400
Mevrouw Ria Ieven
Telefoon: +32 11880593
overheidsopdrachten@landen.be
Fax: +32 11886435
www.landen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Stad Landen, AGB Landen & OCMW Landen - brandstof voor voertuigen/tractors/machines


IAOP/RI/wagenpark-brandstof/549/OP/2

zie II.1.1


leveren van brandstof in brandstoftanks op stadsmagazijn


Perceel nr.: 1

Roosberg 12 te 3400 Landen


Stad Landen - verbruik in 2019

Diesel - 17.000 liter

Gasolie diesel indus - 26.000 liter

OCMW Landen - verbruik in 2019

Diesel - 2.850 liter


Gunningscriteria
Prijs

Perceel 2 - tanken aan tankstation


Perceel nr.: 2

locatie tankstation - niet gekend


Stad Landen - verbruik op 1 jaar

Benzine - Euro 95 - E 10 - 2785 liter

Benzine - Super 98 - E5 - 125 liter

OCMW Landen - verbruik op 1 jaar

Benzine - Euro 95 - E 10 - 2850 liter

AGB Landen - verbruik op 1 jaar

Benzine - Euro 95 - E 10 - 300 liter


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Opdracht nr.: IAOP/RI/wagenpark-brandstof/549/OP/2
Perceel nr.: 1

leveren van brandstof in brandstoftanks op stadsmagazijn


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-519855
Originele datum van verzending: 2020-06-10
Opdracht nr.: IAOP/RI/wagenpark-brandstof/549/OP/2
Perceel nr.: 2

Perceel 2 - tanken aan tankstation


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-519855
Originele datum van verzending: 2020-06-10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank Leuven
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29