Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380036 (2020-522272)
Referentienummer:WRO-2020-510338-vich-TO02-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:10/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
MONS-SPF Justice : Contrôle des soudures des chêneaux et réparation + pose d'une rive en zinc
Beknopte beschrijving:
Contrôle des soudures des chêneaux et réparation + pose d'une rive en zinc
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest, Rue Verte, 11, 7000 MONS BE, CHARLES Vincent
+32 65398728
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Wallonie Région Ouest
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26958
Rue Verte, 11
MONS
7000
CHARLES Vincent
Telefoon: +32 65398728
vincent.charles@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380036
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380036
les offres doivent être envoyées impérativement à l'adresse mail suivante : _hidden_@buildingsagency.be
freemarket.WRO@buildingsagency.be
MONS
7000
CHARLES Vincent
Telefoon: +32 65398728
vincent.charles@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


MONS-SPF Justice : Contrôle des soudures des chêneaux et réparation + pose d'une rive en zinc


MONS-Cours de Justice


Contrôle des soudures des chêneaux et réparation + pose d'une rive en zinc


AFDELING: PROCEDURE


WRO-2020-510338-vich-TO02-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-10
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Pour tous renseignements techniques complémentaires, veuillez prendre contact avec M. CHARLES V. par e-mail : _hidden_@buildingsagency.be ou par tél : +32 65398728 (visite obligatoire)


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29