Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380059 (2020-522246)
Referentienummer:BRU-2020-302364-14-SA-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:09/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement de joints souples intérieurs et extérieurs « bâtiment D&N »
Beknopte beschrijving:
Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement de joints souples intérieurs et extérieurs « bâtiment D&N »
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, Alain SCORIELLE
+32 479203497
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
Alain SCORIELLE
Telefoon: +32 479203497
Alain.scorielle@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380059
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380059
Régie des Bâitments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379378

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement de joints souples intérieurs et extérieurs « bâtiment D&N »


Bruxelles - Institutions Internationales - Remplacement de joints souples intérieurs et extérieurs « bâtiment D&N »


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-302364-14-SA-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29