Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380083 (2020-522306)
Referentienummer:BRU-2020-220187-MASA-COORD-102-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:07/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Bruxelles - Caserne Couronne. Démantèlement du mât de communication. Coordination sécurité projet et réalisation.
Beknopte beschrijving:
Bruxelles - Caserne Couronne. Démantèlement du mât de communication. Coordination sécurité projet et réalisation.
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE, Philippe Dechenne
+32 484648289
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
Philippe Dechenne
Telefoon: +32 484648289
philippe.dechenne@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380083
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380083
Régie des Bâitments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380083

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bruxelles - Caserne Couronne. Démantèlement du mât de communication. Coordination sécurité projet et réalisation.


Bruxelles - Caserne Couronne. Démantèlement du mât de communication. Coordination sécurité projet et réalisation.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-220187-MASA-COORD-102-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29