Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380121 (2020-522332)
Referentienummer:DP-A001635-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:10/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A001635 - Solution Manager - Business Architect
Beknopte beschrijving:
We zijn op zoek naar een Business Architect/ Solution Manager voor de toepassingen voor de dienst Maatschappelijke Veiligheid voor de Stad en Brandweerzone Antwerpen.Iemand die zich thuis voelt in een snel veranderende en complexe omgeving met veel initiatieven en verschillende belangen. Het Antwerp City Platform (ACPaaS) van Digipolis vormt een ondersteunende technische laag voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen de Groep Antwerpen. Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn uitsluitend aanspreekbaar via API's. Op conceptueel niveau bestaat het technisch platform uit zgn. engines. ZIE BIJLAGE
Aanbestedende overheid:
Digipolis, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 33387611
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Digipolis
Nationaal identificatienummer: 0860.487.295_21008
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 33387611
christel.verschaeren@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380121
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380121
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A001635-F50
IGS Opdrachthoudende Vereniging
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A001635 - Solution Manager - Business Architect


We zijn op zoek naar een Business Architect/ Solution Manager voor de toepassingen voor de dienst Maatschappelijke Veiligheid voor de Stad en Brandweerzone Antwerpen.

Iemand die zich thuis voelt in een snel veranderende en complexe omgeving met veel initiatieven en verschillende belangen. Het Antwerp City Platform (ACPaaS) van Digipolis vormt een ondersteunende technische laag voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen de Groep Antwerpen. Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn uitsluitend aanspreekbaar via API's. Op conceptueel niveau bestaat het technisch platform uit zgn. engines.

ZIE BIJLAGE


AFDELING: PROCEDURE


DP-A001635-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-10
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29