Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380140 (2020-522386)
Referentienummer:BinHôme-2400/2020/00/00-VELOCH011*-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:18/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Fourniture et installation de supports pour 74 vélos dans le respect des obligations en matière de stationnement de Bruxelles Environnement.
Beknopte beschrijving:
Fourniture et installation de supports pour 74 vélos dans le respect des obligations en matière de stationnement de Bruxelles EnvironnementLes emplacements de parking pour vélos seront répartis dans l'immeuble « TILLEULS » situé Chaussée de Boitsfort 46 à 1050 Bruxelles de la manière suivante :• 34 emplacements vélos dans le local pour vélos existant du rez-de-chaussée composés de 24 emplacements en double étage 10 emplacements en racks simple • 40 emplacements vélos en racks simple dans le fond du parking du sous-sol de l'immeuble Les conditions à respecter pour les fournitures et l'installation des emplacements de parking pour vélos sont disponibles sur le site : https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/les-conditions-generales-et-specifiques-video/les-conditions-generales
Aanbestedende overheid:
BinHôme, Rue Emile Claus 63, 1180 Uccle BE, Mr Serge Roelandt (info@binhome.brussels)
+32 492250155
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BinHôme
Nationaal identificatienummer: 0403.357.573_542336
Rue Emile Claus 63
Uccle
1180
Mr Serge Roelandt (info@binhome.brussels)
Telefoon: +32 492250155
serge.roelandt@binhome.brussels
https://www.binhome.brussels/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380140
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/72/18O/2020
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BinH%C3%B4me-2400%2F2020%2F00%2F00-VELOCH011*-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30609
Société immobilière de service public (SISP)
Gestion de patrimoine immobilier (Logements sociaux)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Fourniture et installation de supports pour 74 vélos dans le respect des obligations en matière de stationnement de Bruxelles Environnement.


Ixelles


Fourniture et installation de supports pour 74 vélos dans le respect des obligations en matière de stationnement de Bruxelles Environnement

Les emplacements de parking pour vélos seront répartis dans l'immeuble « TILLEULS » situé Chaussée de Boitsfort 46 à 1050 Bruxelles de la manière suivante :

• 34 emplacements vélos dans le local pour vélos existant du rez-de-chaussée composés de

24 emplacements en double étage

10 emplacements en racks simple

• 40 emplacements vélos en racks simple dans le fond du parking du sous-sol de l'immeuble

Les conditions à respecter pour les fournitures et l'installation des emplacements de parking pour vélos sont disponibles sur le site :

https://environnement.brussels/le-permis-denvironnement/les-conditions-generales-et-specifiques-video/les-conditions-generales


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


BinHôme-2400/2020/00/00-VELOCH011*-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-18
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29