Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380140 (2020-522386)
Referentienummer:BinHôme-2400/2020/00/00-VELOCH011*-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:18/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.
Beknopte beschrijving:
Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.De fietsenstallingen worden als volgt verdeeld in het gebouw "TILLEULS" gelegen aan de Bosvoorde 46 te 1050 Brussel:• 34 fietsplaatsen in de bestaande fietsenstalling op de begane grond bestaande uit 24 plaatsen met dubbele verdieping 10 locaties in enkele rekken• 40 fietsenrekken in enkele rekken achterin de parkeerkelder van het gebouwDe voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de bevoorrading en de aanleg van fietsenstallingen zijn aanwezig op de site:https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-exploitatievoorwaarden-video/algemene-3
Aanbestedende overheid:
BinHôme, Emile Clausstraat 63, 1180 Ukkel BE, Mr Serge Roelandt (info@binhome.brussels)
+32 492250155
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


BinHôme
Nationaal identificatienummer: 0403.357.573_542336
Emile Clausstraat 63
Ukkel
1180
Mr Serge Roelandt (info@binhome.brussels)
Telefoon: +32 492250155
serge.roelandt@binhome.brussels
https://www.binhome.brussels/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380140
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/72/18O/2020
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BinH%C3%B4me-2400%2F2020%2F00%2F00-VELOCH011*-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=30609
Openbare vastgoedmaatschappij (OVGM)
Vastgoedpatrimoniumbeheer (sociale woningen)

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.


Elsene


Levering en installatie van rekken voor 74 fietsen in overeenstemming met de parkeerverplichtingen van Leefmilieu Brussel.

De fietsenstallingen worden als volgt verdeeld in het gebouw "TILLEULS" gelegen aan de Bosvoorde 46 te 1050 Brussel:

• 34 fietsplaatsen in de bestaande fietsenstalling op de begane grond bestaande uit

24 plaatsen met dubbele verdieping

10 locaties in enkele rekken

• 40 fietsenrekken in enkele rekken achterin de parkeerkelder van het gebouw

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor de bevoorrading en de aanleg van fietsenstallingen zijn aanwezig op de site:

https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-exploitatievoorwaarden-video/algemene-3


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


BinHôme-2400/2020/00/00-VELOCH011*-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-18
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29