Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380154 (2020-522372)
Referentienummer:VRO-2020-210667-LUJA-FA7981-F50_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:09/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Liedekerke - Regie der Gebouwen - Plaatsen van EA-terugslagklep op waterleiding.
Beknopte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van een EA-terugslagklep op een waterleiding van 4" en op en waterleiding van 3".
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Luc Jacob
+32 475564966
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Luc Jacob
Telefoon: +32 475564966
luc.jacob@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380154
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380154

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Liedekerke - Regie der Gebouwen - Plaatsen van EA-terugslagklep op waterleiding.


Liedekerke - Regie der Gebouwen - Plaatsen van EA-terugslagklep op waterleiding.


Het leveren en plaatsen van een EA-terugslagklep op een waterleiding van 4" en op en waterleiding van 3".


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2020-210667-LUJA-FA7981-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-09
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29