Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382868 (2020-526061)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-2020 1783-F50_0
Publicatie datum:29/07/2020
Uiterste datum:04/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
livraison de bois
Beknopte beschrijving:
livraison de poutres en bois
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, Bd du 9e de Ligne 27, 1000 Bruxelles BE, service marchés publics petit chateau
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
Bd du 9e de Ligne 27
Bruxelles
1000
service marchés publics petit chateau
klk.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382868
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382868

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


livraison de bois


ACK petit chateau, boulevard 9ème de ligne 27, 1000 bruxelles


livraison de poutres en bois


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-2020 1783-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-04
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-29