Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 382876 (2020-526102)
Referentienummer:BRU-2020-302350-83-GG-F50_0
Publicatie datum:29/07/2020
Uiterste datum:25/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
IXELLES– Institutions internationales - Ecole européenne - Bâtiment G: ajustement de l'installation de désenfumage dans l'atrium.
Beknopte beschrijving:
IXELLES– Institutions internationales - Ecole européenne - Bâtiment G: ajustement de l'installation de désenfumage dans l'atrium.
Aanbestedende overheid:
Régie des Bâtiments - Région Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2, 1060 BRUXELLES BE
+32 496126052
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Régie des Bâtiments - Région Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
BRUXELLES
1060
Telefoon: +32 496126052
Gerald.Goossens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382876
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382876
Régie des Bâtiments - Service opérationnel de Bruxelles
Les offres doivent être transmises par mail à l'adresse _hidden_@buildingsagency.be
Bruxelles
1060
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382876

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


IXELLES- Institutions internationales - Ecole européenne - Bâtiment G: ajustement de l'installation de désenfumage dans l'atrium.


IXELLES- Institutions internationales - Ecole européenne - Bâtiment G: ajustement de l'installation de désenfumage dans l'atrium.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2020-302350-83-GG-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-07-29