N. 417999 (2021-528729) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 4 augustus 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 417999 (2021-528729)
Referentienummer:DP-A-A001967-F50_0
Publicatie datum:19/07/2021
Uiterste datum:28/07/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A001967 - Developer Stad
Beknopte beschrijving:
Inhuren van een developer voor projecten bij Vastgoed Stad in 2021.
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 33387725
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 33387725
Greet.Royers@digipolis.be
http://digipolisantwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417999
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=417999
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A001967-F50
AGB
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A001967 - Developer Stad


Inhuren van een developer voor projecten bij Vastgoed Stad in 2021.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE.


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A001967-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-07-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Belangrijk:

Op onze website - digipolis.be/als-bedrijf-externe-medewerker-met-ons-zee - staan de

verplicht bij te voegen bijlagen aan de offerte.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-19