N. 418674 (2021-529798) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418674 (2021-529798)
Referentienummer:RDGB-ICT-2021-11700-100-BESA-F50_0
Publicatie datum:29/07/2021
Uiterste datum:17/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Regie der Gebouwen - SketchUp Pro opleiding
Beknopte beschrijving:
Brussel - Regie der Gebouwen - SketchUp Pro opleiding
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - ICT, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 Brussel BE, Bert Sabbe
+32 25416626
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - ICT
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_512006
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Brussel
1060
Bert Sabbe
Telefoon: +32 25416626
Bert.Sabbe@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418674
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418674
Regie der Gebouwen
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377510

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Regie der Gebouwen - SketchUp Pro opleiding


Brussel - Regie der Gebouwen - SketchUp Pro opleiding


AFDELING: PROCEDURE


RDGB-ICT-2021-11700-100-BESA-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29