N. 418677 (2021-529802) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418677 (2021-529802)
Referentienummer:BRU-2021-232273-ADC-12A-F50_0
Publicatie datum:29/07/2021
Uiterste datum:23/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - BELGISCH STRIPCENTRUM - Vervanging van beschadigde glazen tegels in de mezzanine
Beknopte beschrijving:
Brussel - BELGISCH STRIPCENTRUM - Vervanging van beschadigde glazen tegels in de mezzanine
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Anne De Ceuleneer
+32 476841514
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Anne De Ceuleneer
Telefoon: +32 476841514
Anne.deceuleneer@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418677
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418677
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414477

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - BELGISCH STRIPCENTRUM - Vervanging van beschadigde glazen tegels in de mezzanine


Brussel - BELGISCH STRIPCENTRUM - Vervanging van beschadigde glazen tegels in de mezzanine


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-232273-ADC-12A-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-23
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op 09/08/2021 om 10 uren en 16/08/2021 om 10 uren stipt een plaatsbezoek. Het specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29