N. 418680 (2021-529804) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418680 (2021-529804)
Referentienummer:BRU-2021-230130-345A-F50_0
Publicatie datum:29/07/2021
Uiterste datum:27/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Legermuseum - Vernieuwen plafondafwerking en bijhorende elektriciteitwerken
Beknopte beschrijving:
Brussel - Legermuseum - Vernieuwen plafondafwerking en bijhorende elektriciteitwerken
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Torrekens Mathias
+32 470802323
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Torrekens Mathias
Telefoon: +32 470802323
mathias.torrekens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418680
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418680
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415155

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Legermuseum - Vernieuwen plafondafwerking en bijhorende elektriciteitwerken


Brussel - Legermuseum - Vernieuwen plafondafwerking en bijhorende elektriciteitwerken


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-230130-345A-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-27
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek op afspraak (Torrekens Mathias - _hidden_@buildingsagency.be - +32 470802323)


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29