N. 418809 (2021-529909) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418809 (2021-529909)
Referentienummer:MIROM Roeselare-PPP0HE-539/1010/2021/304-F02_0
Publicatie datum:01/08/2021
Uiterste datum:30/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Verwerken van houtafval van recyclageparken
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht omvat het verwerken van houtafval (Eural-code: 20.01.38) die afkomstig is van huishoudens en gelijkaardige bedrijfsafvalstromen die selectief worden aangeleverd door de inwoners van het werkingsgebied van MIROM Roeselare op de recyclageparken van de aangesloten gemeenten. Daarnaast biedt MIROM Roeselare de inwoners van haar werkingsgebied de dienst om groot huisvuil thuis aan te bieden voor ophaling. MIROM Roeselare beschikt ook over een interne houtcontainer die eveneens is opgenomen in deze prijsvraag. De verschillende afvalstoffen worden ingezameld in containers en door MIROM Roeselare of de door het bestuur aangeduide transporteurs afgevoerd naar de verwerkers. Deze opdracht is opgedeeld in 24 percelen die elk een hoeveelheid van 300 ton houtafval bevatten. Elk perceel is identiek naar verwerking. De opdeling van de opdracht in meerdere kleine percelen heeft tot doel om:- zowel grote als kleine marktspelers kansen te bie...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare BE, Mevrouw Lien Bonnier
+32 51260180
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MIROM Roeselare
Oostnieuwkerksesteenweg 121
Roeselare
8800
Mevrouw Lien Bonnier
Telefoon: +32 51260180
lien.bonnier@mirom.be
Fax: +32 51260352
www.mirom.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/539/HE/2021
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verwerken van houtafval van recyclageparken


2021/304

Deze opdracht omvat het verwerken van houtafval (Eural-code: 20.01.38) die afkomstig is van huishoudens en gelijkaardige bedrijfsafvalstromen die selectief worden aangeleverd door de inwoners van het werkingsgebied van MIROM Roeselare op de recyclageparken van de aangesloten gemeenten. Daarnaast biedt MIROM Roeselare de inwoners van haar werkingsgebied de dienst om groot huisvuil thuis aan te bieden voor ophaling. MIROM Roeselare beschikt ook over een interne houtcontainer die eveneens is opgenomen in deze prijsvraag. De verschillende afvalstoffen worden ingezameld in containers en door MIROM Roeselare of de door het bestuur aangeduide transporteurs afgevoerd naar de verwerkers.

Deze opdracht is opgedeeld in 24 percelen die elk een hoeveelheid van 300 ton houtafval bevatten. Elk perceel is identiek naar verwerking. De opdeling van de opdracht in meerdere kleine percelen heeft tot doel om:

- zowel grote als kleine marktspelers kansen te bie...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 1

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 2

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 3

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 4

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 5

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 6

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 7

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 8

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 9

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 10

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 11

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 12

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 13

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 14

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 15

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 16

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 17

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 18

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 19

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 20

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 21

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 22

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 23

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


Verwerken van houtafval


Perceel nr.: 24

MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Percentage recyclage
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Flexibiliteit dienstverlening
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Procedure bij afkeuring van de vracht
Weging: 5
Prijs
Weging: 75
Aanvang 2021-10-01
Einde 2022-09-30

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Niet van toepassing.


1. -


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de diensten voor het recycleren van houtafval die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het tonnage, het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een verklaring welke werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver beschikt voor de uitvoering van de opdracht.

3. Opgave van OVAM-nummer.

4. Verwerkingsmethode (R- of D-code)


1. Minimaal drie referenties waarvan het tonnage per jaar samen minstens het tonnage is waarvoor de inschrijver indient.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-30
Plaatselijke tijd: 09:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2021-12-28
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-08-30
Plaatselijke tijd: 09:30

Elektronisch


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29