N. 418847 (2021-530048) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418847 (2021-530048)
Referentienummer:KULeuven-QNOP21-1837 Kandidaatstelling-F03_0
Publicatie datum:01/08/2021
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Niet-openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
QNOP21-1837 - Raamovereenkomst voor de levering en installatie van instelbare bureautafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Centrum voor Levende Talen vzw en Stuk Leuven vzw
Beknopte beschrijving:
QNOP21-1837 - Raamovereenkomst voor de levering en installatie van instelbare bureautafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Centrum voor Levende Talen vzw en Stuk Leuven vzw
Aanbestedende overheid:
Associatie KU Leuven p/a KU Leuven; Centrum voor Levende Talen vzw, Stuk Kunstencentrum vzw, W. de Croylaan 60A bus 5570, 3001 Heverlee BE, Stéphanie Peymen
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Associatie KU Leuven p/a KU Leuven; Centrum voor Levende Talen vzw, Stuk Kunstencentrum vzw
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
W. de Croylaan 60A bus 5570
Heverlee
3001
Stéphanie Peymen
leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418847
Universiteit
Onderwijs en onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


QNOP21-1837 - Raamovereenkomst voor de levering en installatie van instelbare bureautafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Centrum voor Levende Talen vzw en Stuk Leuven vzw


KULeuven-QNOP21-1837 Kandidaatstelling-F03_0

QNOP21-1837 - Raamovereenkomst voor de levering en installatie van instelbare bureautafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Centrum voor Levende Talen vzw en Stuk Leuven vzw


raamovereenkomst voor de levering en installatie van instelbare bureautafels op afroep voor de leden van de Associatie KU Leuven, Centrum voor Levende Talen vzw en Stuk Leuven vzw


Gunningscriteria
Prijs

Zie kandidaatstellingsbestek


AFDELING: PROCEDURE

Niet-openbare procedure
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2021-07-30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Opdracht werd opnieuw gepubliceerd onder dossiernummer QNOP21-1837 Kandidaatstelling bis


Beroepsinstantie
Rechtbank van Leuven
Ferdinand Smoldersplein 5
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-08-01