N. 419023 (2021-530277) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 419023 (2021-530277)
Referentienummer:Sint-Lievens-Houtem-PPP0AE-219/1003/2021/219-F50_0
Publicatie datum:03/08/2021
Uiterste datum:13/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Voorzien van een onderdak voor het dak kerk Letterhoutem
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Kerkfabriek Letterhoutem, Klein Zottegem 60, 9521 Letterhoutem BE, De heer Roger Haems
+32 53624115
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kerkfabriek Letterhoutem
Klein Zottegem 60
Letterhoutem
9521
De heer Roger Haems
Telefoon: +32 53624115
gwen.quipor@sint-lievens-houtem.be
www.sint-lievens-houtem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/219/AE/2021
Contractenbeheer
Nationaal identificatienummer: GQ
Marktplein 3
Sint-Lievens-Houtem
9520
Mevrouw Gwen Quipor
Telefoon: +32 53607264
gwen.quipor@sint-lievens-houtem.be
Fax: +32 53628414
www.sint-lievens-houtem.be
Kerkfabriek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Voorzien van een onderdak voor het dak kerk Letterhoutem


Kerk Letterhoutem


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.


1. De inschrijver beschrijft kort welke middelen hij zal inzetten en zijn plan van aanpak om de dakwerken veilig uit te voeren.

Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 1

of

D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen), Klasse 1

of

D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 1

of

D22 (Metalen dakbedekkingen en zinkwerk), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


2021/219
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-13
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-08-03