N. 419044 (2021-530334) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 419044 (2021-530334)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2021-0291-F50_0
Publicatie datum:03/08/2021
Uiterste datum:26/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Vervangen van nooddeurramen
Beknopte beschrijving:
Het leveren en plaatsen van ramen (nooduitgangen) inclusief kozijn en alle hang- en sluitwerk
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE, Raf Dox
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
Raf Dox
raf.dox@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419044
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419044
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2021-0291-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vervangen van nooddeurramen


Brussel


Het leveren en plaatsen van ramen (nooduitgangen) inclusief kozijn en alle hang- en sluitwerk


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-2021-0291-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-26
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-08-03