N. 419047 (2021-530342) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 419047 (2021-530342)
Referentienummer:VRO-RDGB-VRO-2021-212471-ANST-FA9032-F50_0
Publicatie datum:03/08/2021
Uiterste datum:18/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
VILVOORDE FOD Financiën Centraal Labo Douane In dienst stellen van een koelinstallatie
Beknopte beschrijving:
VILVOORDE FOD Financiën Centraal Labo Douane In dienst stellen van een koelinstallatie
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1B, 3500 HASSELT BE, Andy STEYKENS
+32 478671540
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1B
HASSELT
3500
Andy STEYKENS
Telefoon: +32 478671540
andy.steyfkens@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419047
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419047
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419047

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VILVOORDE FOD Financiën Centraal Labo Douane In dienst stellen van een koelinstallatie


VILVOORDE


VILVOORDE FOD Financiën Centraal Labo Douane In dienst stellen van een koelinstallatie


AFDELING: PROCEDURE


VRO-RDGB-VRO-2021-212471-ANST-FA9032-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-18
Plaatselijke tijd: 23:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-08-03