N. 419068 (2021-530310) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 419068 (2021-530310)
Referentienummer:VRO-2021-710030-NIVE-FA9238-F50_0
Publicatie datum:03/08/2021
Uiterste datum:13/08/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Hasselt, Regie der Gebouwen, Bestrijding huiszwam
Beknopte beschrijving:
Hasselt, Regie der Gebouwen, Bestrijding huiszwam
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Universiteitslaan, 1b, 3500 Hasselt BE, Niels Verboven
+32 472523785
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Universiteitslaan, 1b
Hasselt
3500
Niels Verboven
Telefoon: +32 472523785
Niels.Verboven@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419068
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419068
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419068

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Hasselt, Regie der Gebouwen, Bestrijding huiszwam


Hasselt, Regie der Gebouwen, Bestrijding huiszwam


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2021-710030-NIVE-FA9238-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-13
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.

U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan _hidden_@buildingsagency.be .

Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de link naar de opdrachtdocumenten.

Meer info zie contactgegevens of bij afwezigheid _hidden_@buildingsagency.be


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-08-03