N. 422596 (2021-535291) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422596 (2021-535291)
Referentienummer:Universitair Ziekenhuis Gent (3P)-PPP0UJ-2941/1153/D3421025-F50_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:04/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het labelen van medicatie en samenstellen van kits
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Gent, Corneel Heymanslaan 10 , 9000 Gent BE, Mevrouw Jessy De Muynck
+32 93325500
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Universitair Ziekenhuis Gent
Nationaal identificatienummer: BE0232.987.862
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Jessy De Muynck
Telefoon: +32 93325500
jessy.demuynck@uzgent.be
Fax: +32 93323853
www.uzgent.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2941/UJ/2021
Aankoopdienst, Ingang 75, Route 7515, 1e verdieping (Containercomplex De Pintepark II)
Nationaal identificatienummer: AANK
Corneel Heymanslaan 10
Gent
9000
Mevrouw Jessy De Muynck
Telefoon: +32 93325500
jessy.demuynck@uzgent.be
Fax: +32 93323853
www.uzgent.be
https://eten.publicprocurement.be
Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het labelen van medicatie en samenstellen van kits


Apotheek, Corneel Heymanslaan 10, Ingang 12, Route 1570 te 9000 Gent


zie II.1.1


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


D34210251/OPZVB/JDM/JLJ
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-04
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13