N. 422610 (2021-535214) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422610 (2021-535214)
Referentienummer:DP-A-A002034-F50_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:22/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A002034 - Developer
Beknopte beschrijving:
Inhuren van een developer voor de projecten van STAD in 2021.De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/ofaaneensluitend.ZIE BIJLAGE
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 333897611
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 333897611
dennis.fordel@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422610
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422610
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002034-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002034 - Developer


Inhuren van een developer voor de projecten van STAD in 2021.

De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.

De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of

aaneensluitend.

ZIE BIJLAGE


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002034-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-22
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13