N. 422707 (2021-535442) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422707 (2021-535442)
Referentienummer:VRO-2021-212344-BEVA-FA9283-F50_0
Publicatie datum:14/09/2021
Uiterste datum:24/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Kampenhout slippiste, federale politie, vervangen van elektrische verwarming
Beknopte beschrijving:
Kampenhout slippiste, federale politie, vervangen van elektrische verwarming
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost, Philipssite 3A b5, 3001 Heverlee – Leuven BE, Bert Vanderwegen
+32 473820651
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26961
Philipssite 3A b5
Heverlee - Leuven
3001
Bert Vanderwegen
Telefoon: +32 473820651
bert.vanderwegen@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422707
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422707
Regie der Gebouwen - VRO
Na het verkrijgen van de bestekdocumenten is de offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.
Hasselt
3500
freemarket.VRO@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422707

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Kampenhout slippiste, federale politie, vervangen van elektrische verwarming


Kampenhout slippiste, federale politie, vervangen van elektrische verwarming


AFDELING: PROCEDURE


VRO-2021-212344-BEVA-FA9283-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-24
Plaatselijke tijd: 11:55

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Offerte te mailen naar _hidden_@buildingsagency.be met de vermelding van het referentienummer in het onderwerp.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14