N. 422749 (2021-535499) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422749 (2021-535499)
Referentienummer:FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2021 1846-F50_0
Publicatie datum:14/09/2021
Uiterste datum:05/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
AANKOOP EN LEVERING VAN PICKNICKTAFELS
Beknopte beschrijving:
AANKOOP EN LEVERING VAN PICKNICKTAFLES
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_BROECHEM, Van den Nestlaan 104, 2520 Broechem BE, Johnny Vanseer
+32 37271260
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_BROECHEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510058
Van den Nestlaan 104
Broechem
2520
Johnny Vanseer
Telefoon: +32 37271260
johnny.vanseer@fedasil.be
http://fedasil.be/nl/center/770
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422749
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422749

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


AANKOOP EN LEVERING VAN PICKNICKTAFELS


AANKOOP EN LEVERING VAN PICKNICKTAFLES


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_BROECHEM-FEDASIL 2021 1846-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-05
Plaatselijke tijd: 10:50

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14