N. 422931 (2021-535860) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422931 (2021-535860)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-2021 2156-F50_0
Publicatie datum:16/09/2021
Uiterste datum:23/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop smart TV
Beknopte beschrijving:
Smart TV 32" met muurbeugel
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_POELKAPELLE, Stadensteenweg 68, 8920 Langemark-Poelkapelle BE, Marianne Debruyne
+32 051610625
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_POELKAPELLE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Stadensteenweg 68
Langemark-Poelkapelle
8920
Marianne Debruyne
Telefoon: +32 051610625
aankoop.poe@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422931
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422931

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop smart TV


FEDASIL OC Poelkapelle

Stadensteenweg 68

8920 Langemark-Poelkapelle


Smart TV 32" met muurbeugel


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-2021 2156-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-23
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-16