N. 422948 (2021-535931) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422948 (2021-535931)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2021 2118 - GENT 12 56 018-F50_0
Publicatie datum:16/09/2021
Uiterste datum:01/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Elektrische aanpassingen, plaatsen buitenverlichtingen en-stopcontacten voor het opvangcentrum van Fedasil te Gent
Beknopte beschrijving:
Elektrische aanpassingen, plaatsen buitenverlichtingen en-stopcontacten voor het opvangcentrum van Fedasil te Gent
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
sarah.sacre@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422948
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422948
opvang van asielzoekers

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Elektrische aanpassingen, plaatsen buitenverlichtingen en-stopcontacten voor het opvangcentrum van Fedasil te Gent


Rigakaai 41, 9000 Gent


Elektrische aanpassingen, plaatsen buitenverlichtingen en-stopcontacten voor het opvangcentrum van Fedasil te Gent


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-FEDASIL 2021 2118 - GENT 12 56 018-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-01
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-16