N. 422984 (2021-535827) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422984 (2021-535827)
Referentienummer:FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2021 2161-F50_0
Publicatie datum:16/09/2021
Uiterste datum:20/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
reiniging op afroep
Beknopte beschrijving:
reiniging op afroep voor AMC Klein kasteeltje
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510081
9e Linielaan 27
Brussel
1000
amc.aanbestedingen@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422984
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422984

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


reiniging op afroep


reiniging op afroep voor AMC Klein kasteeltje


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_PETIT CHÂTEAU-fedasil 2021 2161-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-20
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


offerte moet ondertekend zijn


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-16