N. 422997 (2021-535843) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422997 (2021-535843)
Referentienummer:FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2021 2135-F50_0
Publicatie datum:16/09/2021
Uiterste datum:23/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Aankoop pads AED
Beknopte beschrijving:
Aankoop pads AED
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_STEENOKKERZEEL, Keizerinlaan 2, 1820 Steenokkerzeel BE
+32 27552360
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_STEENOKKERZEEL
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510144
Keizerinlaan 2
Steenokkerzeel
1820
Telefoon: +32 27552360
joris.uyttendaele@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422997
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422997

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop pads AED


Aankoop pads AED


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_STEENOKKERZEEL-2021 2135-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-23
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-16