N. 423019 (2021-535907) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 423019 (2021-535907)
Referentienummer:DP-A-A002070-F50_0
Publicatie datum:16/09/2021
Uiterste datum:28/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A002070 - Senior ontwikkelaar Maatschappelijke Veiligheid
Beknopte beschrijving:
Voor de Bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid zijn we op zoek naar eenontwikkelaar die in een divers IT landschap terecht komt.De portfolio is een uitgebreide groep aan projecten waaraan continu wordt uitgebreid. Dethema's zijn oa Digitaal Toezicht in de Stad, GAS-boetes, AdministratieveOrdeMaatregelen, meldingsapp, verfijning (=verder gevolg geven aan een melding), enz.Op al deze projecten worden nog steeds grote of kleine aanpassingen gevraagd inprojectvorm.Qua technologie volgt dit meestal de .NET lijn maar deze is ondertussen geëvolueerd. ZIE BIJLAGE
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 333897611
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 333897611
patrick.vanoverbeke@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423019
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423019
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002070-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002070 - Senior ontwikkelaar Maatschappelijke Veiligheid


Voor de Bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid zijn we op zoek naar een

ontwikkelaar die in een divers IT landschap terecht komt.

De portfolio is een uitgebreide groep aan projecten waaraan continu wordt uitgebreid. De

thema's zijn oa Digitaal Toezicht in de Stad, GAS-boetes, Administratieve

OrdeMaatregelen, meldingsapp, verfijning (=verder gevolg geven aan een melding), enz.

Op al deze projecten worden nog steeds grote of kleine aanpassingen gevraagd in

projectvorm.

Qua technologie volgt dit meestal de .NET lijn maar deze is ondertussen geëvolueerd.

ZIE BIJLAGE


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002070-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-28
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-16