N. 425756 (2021-539930) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425756 (2021-539930)
Referentienummer:FEDASIL_POELKAPELLE-2021 2374-F50_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:20/10/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Aankoop en levering Reciprozaag op accu + zaagjes
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering Reciprozaag op accu + zaagjes voor ons centrum te Gent
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_GENT, Rigakaai 41, 9000 Gent BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_GENT
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510137
Rigakaai 41
Gent
9000
boekhouding.gent@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425756
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425756

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering Reciprozaag op accu + zaagjes


Aankoop en levering Reciprozaag op accu + zaagjes voor ons centrum te Gent


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_POELKAPELLE-2021 2374-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-20
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


de offerte moet ondertekend worden


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12