N. 427133 (2021-542082) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 427133 (2021-542082)
Referentienummer:DP-A-A002106-F50_0
Publicatie datum:25/10/2021
Uiterste datum:05/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A002106 - Senior Projectleider voor PZA
Beknopte beschrijving:
Het leiden van een divers portfolio aan projecten voor de klant Politie Antwerpen.Projecten ter uitvoering:● Implementatie planningstool voor dienst operaties● Opzet en uitbouw lokale CRS-M (masterdata medewerkers) voor PZA● Versiebeheer en implementatie wettelijke wijzigingen van toepassingen bij PZAvoor operationele en ondersteunende diensten● Vernieuwing legacy toepassingen● Digitale verzending van gerechtelijke/administratieve documenten● [...]De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnenuitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen hetkader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/ofaaneensluitend.Er zijn geen percelen.Onderaanneming is toegestaan.ZIE BIJLAGE
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
+32 333897611
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
Telefoon: +32 333897611
wesley.heyndrickx@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427133
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427133
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002106-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002106 - Senior Projectleider voor PZA


Het leiden van een divers portfolio aan projecten voor de klant Politie Antwerpen.

Projecten ter uitvoering:

- Implementatie planningstool voor dienst operaties

- Opzet en uitbouw lokale CRS-M (masterdata medewerkers) voor PZA

- Versiebeheer en implementatie wettelijke wijzigingen van toepassingen bij PZA

voor operationele en ondersteunende diensten

- Vernieuwing legacy toepassingen

- Digitale verzending van gerechtelijke/administratieve documenten

- [...]

De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen

uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het

kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.

De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of

aaneensluitend.

Er zijn geen percelen.

Onderaanneming is toegestaan.

ZIE BIJLAGE


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002106-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-05
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE BIJLAGE


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25