N. 427137 (2021-542113) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 427137 (2021-542113)
Referentienummer:VRW-2021-410197-13878-TODS BIS-F50_0
Publicatie datum:25/10/2021
Uiterste datum:09/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - Bestelling schakelmateriaal
Beknopte beschrijving:
OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - Bestelling schakelmateriaal
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Tom De Stoop
+32 479899088
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Tom De Stoop
Telefoon: +32 479899088
tom.destoop@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427137
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427137
Regie der Gebouwen - VRW
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
BRUGGE
8000
Tom De Stoop
Telefoon: +32 479899088
tom.destoop@regiedergebouwen.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=303422

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - Bestelling schakelmateriaal


OUDENAARDE - FOD JUSTITIE - Bestelling schakelmateriaal


AFDELING: PROCEDURE


VRW-2021-410197-13878-TODS BIS-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-09
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan bij voorkeur per e-mail _hidden_@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

MEER INFO:

Tom De Stoop

tom.destoop@buildingsagency.be

+32 479899088

Joachim Meskens

joachim.meskens@buildingsagency.be

+32 477644990

PLAATSBEZOEK MOGELIJK NA AFSPRAAK


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25