N. 427147 (2021-542128) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 427147 (2021-542128)
Referentienummer:BRU-2021-232195-MASA-COORD-144-F50_0
Publicatie datum:25/10/2021
Uiterste datum:05/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Fedasil - Levering en plaatsen van de deuren - veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Fedasil - Levering en plaatsen van de deuren - veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, Michael NELISSEN
+32 470219925
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
Michael NELISSEN
Telefoon: +32 470219925
Michael.Nelissen@buildiingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427147
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427147
Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel
De offertes moeten worden verzonden per mail naar het adres _hidden_@buildingsagency.be
Brussel
1000
freemarket.BRU@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427147

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Fedasil - Levering en plaatsen van de deuren - veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


Brussel - Fedasil - Levering en plaatsen van de deuren - veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.


AFDELING: PROCEDURE


BRU-2021-232195-MASA-COORD-144-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-05
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25