N. 427218 (2021-542164) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 427218 (2021-542164)
Referentienummer:FEDASIL_ZAVENTEM-2021 2394-F50_0
Publicatie datum:25/10/2021
Uiterste datum:03/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Materiaal baby's
Beknopte beschrijving:
Fedasil Zaventem wenst fopspenen en papflessen aan te kopen voor de kinderen in het centrum. De prijs in de offerte is inclusief verzending.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_ZAVENTEM, Excelsiorlaan 40, 1930 ZAVENTEM BE
+32 27376606
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_ZAVENTEM
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_601563
Excelsiorlaan 40
ZAVENTEM
1930
Telefoon: +32 27376606
jolien.vandyck@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427218
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427218

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Materiaal baby's


Materiaal baby's


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_ZAVENTEM-2021 2394-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-03
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-25