N. 429730 (2021-546078) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429730 (2021-546078)
Referentienummer:FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INFRA-2021-0004-F50_0
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:30/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
het in orde brengen van de elektriciteitsinstallatie
Beknopte beschrijving:
het in orde brengen van de elektriciteitsinstallatie
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_INFRASTRUCTURE, Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel BE, Thomas Goeminne
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510522
Kartuizerstraat 21
Brussel
1000
Thomas Goeminne
thomas.goeminne@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429730
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429730
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INFRA-2021-0004-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


het in orde brengen van de elektriciteitsinstallatie


Overijse


het in orde brengen van de elektriciteitsinstallatie


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_INFRASTRUCTURE-INFRA-2021-0004-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-30
Plaatselijke tijd: 12:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23