N. 429816 (2021-546160) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429816 (2021-546160)
Referentienummer:FEDASIL_DEURNE-DEU 2021 0009-F50_0
Publicatie datum:23/11/2021
Uiterste datum:26/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
kantoormateriaal
Beknopte beschrijving:
kantoormateriaal
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_DEURNE, ERGO DE WAELLAAN 32 , 2100 DEURNE BE
+32 33761316
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_DEURNE
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_595670
ERGO DE WAELLAAN 32
DEURNE
2100
Telefoon: +32 33761316
administratie.deurne@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429816
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429816

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


kantoormateriaal


Fedasil Deurne


kantoormateriaal


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_DEURNE-DEU 2021 0009-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-26
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-23