N. 429870 (2021-546357) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429870 (2021-546357)
Referentienummer:VRN-2021-110179-507-F50_0
Publicatie datum:24/11/2021
Uiterste datum:17/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Hoogstraten - FOD Justitie - Buitendeur laadbalkon Mouterij
Beknopte beschrijving:
Plaatsen van een houten buitendeur in de gevelopening van het laadbalkon
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN BE, De Ryck Saskia
+32 473555733
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26960
Italiëlei, 4 b15
ANTWERPEN
2000
De Ryck Saskia
Telefoon: +32 473555733
saskia.deryck@buildingsagency.be
https://www.regiedergebouwen.be/nl
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429870
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429870
CAD VRN - Antwerpen
De offertes moeten naar het volgende e-mailadres worden gezonden: _hidden_@buildingsagency.be
Antwerpen
2000
Pauline Goderniaux
pauline.goderniaux@buildingsagency.be
https://www.regiedergebouwen.be/nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Hoogstraten - FOD Justitie - Buitendeur laadbalkon Mouterij


Plaatsen van een houten buitendeur in de gevelopening van het laadbalkon


AFDELING: PROCEDURE


VRN-2021-110179-507-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-17
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken. U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan de mailadress _hidden_@buildingsagency.be.

Bezoeken zijn vrijblijvend. Gelieve contact opnemen met Mevrouw De Ryck Saskia (saskia.deryck@buildingsagency.be - 0473/555733) om een afspraak te maken.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-24