N. 429921 (2021-546369) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 429921 (2021-546369)
Referentienummer:Harelbeke-PPP00J-3351/1012/FCO-21.4-F50_0
Publicatie datum:24/11/2021
Uiterste datum:08/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Sportlesgevers 2022
Beknopte beschrijving:
• De aanbestedende overheid:o Zorgt voor de promotie, de inschrijvingen en de verzekering van de deelnemers.o Zorgt voor een goede opvolging van aanvragen en offertes en voor tijdige betaling van de aangebrachte facturen.o Voorziet de nodige materialen voor het beoefenen van de sport.o Reserveert en/of betaalt de accommodatie waar de sportlessen doorgaan.o Gaat op regelmatige basis langs tijdens de lessen om het verloop op te volgen.• De opdrachtnemer:o Voorziet lesgevers voor de in bijlage toegevoegde activiteiten.o Brengt de sportdienst tijdig op de hoogte indien men geen lesgever vindt voor een opgegeven activiteit.o Maakt de contracten met de lesgevers op en betaalt hen uit volgens de arbeidsovereenkomst.o Zorgt ervoor dat de uitbetaling van sociale zekerheid en belastingen van de lesgever correct verlopen.o Zorgt voor de verzekering van de lesgever.o Zorgt voor ged...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
Stad Harelbeke, Markstraat 29, 8530 Harelbeke BE, De heer Frank Colson
+32 56653685
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Harelbeke
Nationaal identificatienummer: 207492502
Markstraat 29
Harelbeke
8530
De heer Frank Colson
Telefoon: +32 56653685
frank.colson@harelbeke.be
www.harelbeke.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3351/0J/2021
Stad Harelbeke
Nationaal identificatienummer: 207492502
Markstraat 29
Harelbeke
8530
De heer Frank Colson
Telefoon: +32 56653685
frank.colson@harelbeke.be
www.harelbeke.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sportlesgevers 2022


Sportdienst - Dageraad, Stasegemsesteenweg 21 te 8530 Harelbeke


• De aanbestedende overheid:

o Zorgt voor de promotie, de inschrijvingen en de verzekering van de deelnemers.

o Zorgt voor een goede opvolging van aanvragen en offertes en voor tijdige betaling van de aangebrachte facturen.

o Voorziet de nodige materialen voor het beoefenen van de sport.

o Reserveert en/of betaalt de accommodatie waar de sportlessen doorgaan.

o Gaat op regelmatige basis langs tijdens de lessen om het verloop op te volgen.

• De opdrachtnemer:

o Voorziet lesgevers voor de in bijlage toegevoegde activiteiten.

o Brengt de sportdienst tijdig op de hoogte indien men geen lesgever vindt voor een opgegeven activiteit.

o Maakt de contracten met de lesgevers op en betaalt hen uit volgens de arbeidsovereenkomst.

o Zorgt ervoor dat de uitbetaling van sociale zekerheid en belastingen van de lesgever correct verlopen.

o Zorgt voor de verzekering van de lesgever.

o Zorgt voor ged...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FCO-21.44
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-08
Plaatselijke tijd: 08:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Alle offertes moeten ingevuld worden door op het aparte Excel bestand (inventaris) de correcte eenheidsprijzen in te vullen.

Deze worden ook nog eens ingevuld in de inventaris in bijlage van het bestek.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-24